نامه و بیانیه

بیانیه مطالبه پیگیری مشکلات مهاجرین افغانستانی در مرز‌های ایران

مهاجرین افغانستانی برای ورود به کشور مشکلاتی دارند که جمعیت افغانستانی های مقیم ایران با انتشار بیانیه ای خواستار پیگیری و رفع این مشکلات شدند.

بیانیه مطالبه پیگیری مشکلات مهاجرین افغانستانی در مرز‌های ایران بیشتر بخوانید »