گفتگوی زنده پیرامون آخرین وضعیت پناهجویان در مرز ایران و افغانستان

امشب گفتگوی کوتاهی در ارتباط مستقیم با نماینده جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران در مرز ایران و افغانستان برگزار شد.

این گفتگو ساعت ۲۲:۳۰ در یک گفتگوی صوتی بر بستر تلگرام برگزار گردید.

متاسفانه پخش زنده تلگرام هم برای ساعاتی دچار ایراد و اختلال شد و در نتیجه جلسه با ارسال ویس ادامه یافت.