فراخوان دریافت طرح های پژوهشی پیرامون اصلاح قوانین مهاجرت

با توجه به شرایط مهاجرین افغانستانی در مرزهای ایران و اوضاع نامناسب مرز برای حضور مهاجرین، همچنین جهت پیگیری حقوق انسانی و اولیه مهاجرین در مرز و برای مطالبه‌گری از دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به اوضاع پناهجویانی که به مرزهای ایران پناه آورده‌اند، به یک پژوهش مستدل به قوانین مهاجرتی سایرکشورها در قاره‌های مختلف نیاز داریم، تا بتوانیم با رسانه‌ای کردن این پژوهش، مطالبه‌گری خود را در سطح کلان از مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به اوضاع مهاجرین حاضر در مرزهای ایران داشته باشیم.

نکته:
پژوهش باید مختصر و مستند به متن قوانین مهاجرتی کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف باشد.
خروجی مدنظر می‌تواند یک پژوهش ۲۰ صفحه‌ای یا یک مقاله باشد اما حتما باید مستند به بندها و قوانین کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف باشد.
پژوهش باید مستند به بندهای قانونی کشورهای دیگر و آیین‌نامه‌های مهاجر پذیری این کشورها باشد و شیوه تامل با مهاجرین و نحوه پذیرش و اسکان موقت در کمپ‌ها را مختصر اما مستند نشان دهد.