طوفان توییتری شهریور 1400

طوفان توئیتری در پی موج جدید مهاجرت برادران افغانستانی به مرز‌های ایران

به همت جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران هشتگ #طرفدار_ملت_افغانستانیم و #الجار_ثم_الدار با ۱۳۰۰۰ توئیت و ریتوئیت #ترند_اول توئیتر فارسی را در شامگاه 24شهریورماه 1400 به خود اختصاص داد.

گزارش trends map از برترین هشتگ های 24 شهریور