یادبود شهدای مدرسه سیدالشهداء کابل بعد از نماز عید فطر

جمعی از مردم و دانشجویان بعد از اقامه ی نماز عید سعید فطر در دانشگاه تهران باشرکت در یک راهپیمایی و برگزاری یک مراسم یادبود همدردی و عرض تسلیت خود برای نوگلان پر‌پر مکتب دخترانه سیدالشهدای دشت برچی را ابراز کردند.

این راه‌پیمایی از درب شرقی دانشگاه تهران تا میدان فلسطین برگزار شد و ضمن آن تجمع‌کنندگان شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین سر دادند. در پایان راه پیمایی، تجمع‌کنندگان در میدان فلسطین یاد شهدای مظلوم افغانستان در انفجار مدرسه سیدالشهداء را گرامی داشتند.