فرآیند جدید ثبت نام دانش آموزان بدون مدرک افغانستانی

سرانجام بعد از یک دوره زمانی سردرگمی و معطلی پشت درب مدارس فرآیند تحصیل مهاجران بدون مدرک افغانستانی از امروز وارد فرآیند جدیدی شد. 

فرآیند امیدوارکننده‌ای که اگر تا پایان به این صورت طی شود تعداد زیادی از بچه‌های بازمانده از تحصیل را وارد چرخه تحصیل می‌کند. 

از سال ۱۳۹۴ با فرمان رهبر  انقلاب مبنی بر تحصیل همه کودکان افغانستانی؛ فرآیند تحصیل مهاجران ابعاد جدی‌تری به خود گرفت. 

امسال این فرآیند با موانع و مشکلات بروکراتیکی مواجه شده بود که در نهایت به این مسیر ختم شد.

در این فایل تصویری اطلاعاتی درباره ثبت‌نام کودکان افغانستانی و مراحل جدید آن ارائه می‌شود، ثبت‌نام کودکان مهاجر را با امیدواری تا پایان با جدیت دنبال می‌کنیم

حمید بوالی